Gå til hovedinnhold

Veileder for kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Det er mange oppgaver på helse- og omsorgsområdet som skal ivaretas i forbindelse med en kommunesammenslåing. Derfor har Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett ( NHN) i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Denne veilederen retter seg mot oppgavene som er knyttet opp mot avtalen kommunene har med NHN. Veilederen er beregnet på rådmenn og prosjektledere for sammenslåing i de ulike kommunene.

Tidlig kartlegging og planlegging er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing.

Vi anbefaler at kommunene så tidlig som mulig i sammenslåingsprosessen avtaler et møte med ressurspersoner i NHN. Dette bør gjøres tidlig for å gjennomgå dagens tilknytning av kommunene og endringer som må planlegges i forbindelse med sammenslåingen. Ved behov vil representanter fra forskjellige fagområder i Direktoratet for e-helse, NHN og Helsedirektoratet delta. Det er lurt å tidlig legge en foreløpig tidsplan, med tanke på nødvendige endringer. Kommunene bør være representert med ansvarlige ledere innen helse, i tillegg til teknisk personell og systemansvarlige for fagsystemer innen helse.