Gå til hovedinnhold

Toril Bariusdotter Ressem gjenvalgt som styreleder i Norsk Helsenett

Årsregnskap og årsrapport for 2016 ble godkjent i foretaksmøte i Norsk Helsenett den 15. juni. Statsråd Bent Høie er godt fornøyd med leveransene fra Norsk Helsenett, og understreker at selskapet har en svært viktig rolle.

- Norsk Helsenett skal legge til rette for, og være pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling, og bistå aktørene i helsesektoren i forbindelse med elektronisk samhandling.

Norsk Helsenett har levert i tråd med forventingene. Det siste året har det vært stor aktivitet innen elektronisk utveksling av pasientinformasjon, blant annet i kommunene, og selskapet har en sentral rolle i arbeidet med å digitalisere helsesektoren.

Etablering av tjenestesenter for IKT og anskaffelser for helseforvaltningen er gjennomført etter plan fra og med 1. januar, og etableringen er vellykket. Jeg er også fornøyd med at alle etatene har blitt trukket med på en god måte i dette arbeidet, sier Høie.

Toril Bariusdotter Ressem, som de siste to årene har vært styreleder, ble gjenvalgt som styreleder for selskapet. Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest er oppnevnt som ny nestleder.

De øvrige eieroppnevnte styremedlemmene er Kjartan Olafsson, fastlege, Aage Jostein Thunem, direktør SINTEF IKT og Inger Østensjø, direktør i KS. De ansattvalgte styremedlemmene er Sindre Solem (gjenvalgt), Cathrine Hole og Jakob Gajowniczek. Varamedlemmer er Karianne Olsen, Gunvor Klausen, Ågot Ligaarden, Lars Andreas Dybvik og Terje Olafsen.

Foretaksprotokollen kan du se her.

ffe
Statsråd Bent Høie og styreleder Toril Bariusdottir Ressem signerer foretaksprotokollen.