Gå til hovedinnhold
Tjenestekatalog

Digital arbeidsplass

Digital arbeidsplass muliggjør at sluttbruker kan gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og sikker måte på digitale verktøy. Ved å standardisere tjenesteelementene som tilbys under denne tjenesten oppnår man stordriftsfordeler som effektiv support og reduserte utstyrs- og driftskostnader.

Oppgavene som faller inn under tjenesten omfatter:

  • Anskaffelse, drift og forvaltning av maskinvare (PC, dockingstasjon, tilbehør, etc.) og operativsystem
  • Vedlikehold av standard installasjoner (til virtuelle eller fysiske maskiner)
  • Tilrettelegging og utskiftning av utstyr
  • Levering av basisadgang, herunder system- og nettverksadgang
  • Sikkerhet, lagring og backup

1.01 Arbeidsflate er en obligatorisk tjeneste pr bruker, da den er en forutsetning for de operasjonelle tjenester som er nødvendig for å benytte en digital arbeidsplass. Utover dette kan man velge noen utvidede tjenester og/eller maskinvare.

Deltjenester

Arbeidsflate

Tjenestebeskrivelse

Tjenesten omfatter de oppgaver NHN håndterer på vegne av kunden som følge av at de leverer en digital arbeidsplass til kundens sluttbrukere. Tjenesten består av arbeid som til sammen sørger for at kunden opplever en stabil, sikker, effektiv og kostnadseffektiv digital arbeidsplass. Oppkobling av utstyr er ikke inkludert, men kan bestilles under tjenesten "6.03 On-site støtte". ["un-managed" arbeidsflate må spesifiseres ytterligere i dialog med kundene]

Tjenesteelementer

Oversikt over ...
Beskrivelse Prismodell Standard Valgfri
Vedlikeholdt arbeidsflate

Levering og styring av Windows basert arbeidsflate uten administratorrettigheter for bruker.

Per bruker per mnd.  
Standard software pakke

Tilgang til følgende applikasjoner (inkludert lisenskostnad): Office-pakken, e-post, Skype, Nettleser, Adobe Reader, antivirus.

Lisenskostnad per bruker per mnd.  
Ekstra software pakke

Kundespesifikk nødvendig standard software.

Fastpris etter avtale  
Un-managed arbeidsplass

Levering og styring av Windows-basert arbeidsflate uten administratorrettigheter for bruker.

Tillegg per arbeidsflate per mnd  
Legacy variant(er) / ikke-standard arbeidsflate

Defineres i forhold til eksisterende arbeidsflater, hvor disse ønskes beholdt.

Tillegg per bruker per mnd.  

Ansvarsdeling

Oversikt over ...
Ansvarsområde Presisering
Tjenesteforvaltning "En ""un-managed"" arbeidsflate er unntatt de avtalte tjenestenivå En ""un-managed"" arbeidsflate er bruker av arbeidsplassen ansvarlig for selv å oppgradere PC med anbefalt programvare av leverandør"
Basisdrift Bruker har selv ansvar for alle data som er lagret på lokal disk, både virksomhetsdata og private data (som eksempelvis bilder)
Driftsrutiner Ingen utover det som er dekket av IKT basistjeneste
Endring og styring Ingen utover det som er dekket av IKT basistjeneste
Videreutvikling Ingen utover det som er dekket av IKT basistjeneste
Brukerdokumentasjon En "hvordan komme i gang med ny pc" - manual leveres av NHN
Økonomioppgaver Ingen utover det som er dekket av IKT basistjeneste

Avhengigheter

Tjenesten leveres til kundens ansatte eller brukere kunden har godkjent.

En "un-managed" arbeidsflate kan kun bestilles ved dokumenterte behov for administratortilgang.

Tjenestenivå

Oversikt over ...
Tjenesteparameter Avtalt nivå
Driftsperiode Virkedager 8.00 - 15.30/15.45 (sommer/vinter) samt utvidet etter avtale.
Reaksjonstid (gjeldende innenfor driftsperiode) Umiddelbart for kritiske feil
1 time for alvorlige feil
4 timer for middels feil
24 timer for øvrige feil
Løsningstid (gjeldende innenfor driftsperiode) Løsningstid vil påvirkes av underliggende avtaler med eksterne leverandører for den enkelte tjeneste.
Innenfor gjeldende driftsperiode gjelder følgende tider, som en målsetting:
2 timer for kritiske feil
1 virkedag for alvorlige feil
5 virkedager for middels feil
7 virkedager for øvrige feil
Levering av ny arbeidsflate 5 dager fra godkjennelse, inklusiv hardware

Rapportering og monitorering

Det er mulighet for å få rapporter på utstyr- og lisensforbruk pr avdeling hvis verktøyene tillater dette.

Andre kostnadselementer

Nødvendige lisenser blir viderefakturert.

Bestillingsmekanismer

Henvendelse til Kundesenteret.

Maskinvare

kommer

Virtuell arbeidsflate

kommer

Labteknisk arbeidsflate

kommer