Gå til hovedinnhold

Persontjenesten

Persontjenesten skal være helsetjenestens tilpassede versjon av det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten.

Persontjenesten skal være helsetjenestens sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger, og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon. Persontjenesten legger til rette for å ta i bruk ny personidentifikator (PID) ved at bl.a. fødselsdato og kjønn er skilt ut i egne felter. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante å samle på ett sted for brukere av Grunndata. Mer informasjon om Grunndata finner du på nhn.no/grunndata.

Den nye Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG), og vil gi helsetjenesten rask tilgang til oppdaterte personopplysninger. Persontjenesten vil tilby tjenester for å hente ut nye og endrede opplysninger fra Folkeregisteret rett etter at de er registrert (nær sanntid). Dette gjør det lettere å automatisere oppgaver knyttet til informasjonsbruken, og få oppdatert informasjon i egne systemer.

Alle som skal benytte data fra Persontjenesten må sikre at det gjøres tilpasninger i egne systemer, arbeidsprosesser eller begge deler for å ta den i bruk.

[KLIKKBAR FIGUR]
Figur: Veien fra å bruke PREG til Persontjenesten for fagsystemers mottak av personopplysninger

Hva må jeg gjøre?

Se sidene Kom i gang med Persontjenesten, Funksjonell beskrivelse og Teknisk beskrivelse for mer informasjon om hva du allerede nå kan gjøre for å forberede deg. Her får både systemleverandør, driftsleverandør og helsevirksomhet veiledning på hvordan man skal gå frem for å få tilgang til Persontjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, eller har ideer eller innspill du ønsker å dele, kontakt mfhelse@ehelse.no.