Gå til hovedinnhold

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinsk kvalitetsregister benyttes i spesialisthelsetjenesten for å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Hovedformålet med datainnsamlingen er å bidra til økt kvalitet for pasient. Ulike tjenester for innsamling, statistikk og analyse er tilgjengelig.

Det finnes per i dag tre godkjente elektroniske innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre:

 • Medisinsk registreringssystem (MRS)
 • OpenQReg (QReg)
 • eReg

I tillegg til de tre løsningene som er nevnt ovenfor bruker Kreftregisteret en egenutviklet plattform (KREMT).

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre. Der kan du lese mer om blant annet:

Tilgang til medisinske kvalitetsregister styres via helseregister.no. Der kan du opprette bruker og søke om tilgang. I løpet av 2019 planlegges det at kvalitetsregistrene skal gå over til å benytte Falk for pålogging. Se mer om Falk-løsningen her: Ny løsning for pålogging testes ut i februar.

Gå til

Følgende lenker er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Veiledning

Spørsmål og svar

Dette må du gjøre på selvbetjeningsportalen helseregister.no. Der kan du opprette bruker og deretter søke om tilgang til aktuelt register.

For nasjonale eReg-registre: Ta kontakt med fagansvarlig for registeret.

MRS-portalen https://mrs.nhn.no er anbefalt startside. Den inneholder korrekte linker til alle MRS-registre. (Helseregister.no brukes bare for å opprette bruker, endre bruker eller passord og søke om tilgang.)

Bruk selvbetjeningsportalen helseregister.no, enten webskjema, e-post eller telefon som er oppgitt på nettsida. Denne nettsida kan også brukes for å dobbeltsjekke om du benytter riktig brukernavn og passord ved MRS-pålogging. Det er samme pålogging til helseregister.no og til MRS-registre.

Det er flere ting du kan sjekke selv:

 • Hvilket register
 • Kort beskrivelse av hva som er feil
 • Alvorlighetsgrad (Kritisk (systemstopp, datatap), Alvorlig, Mindre alvorlig)
 • Tidspunkt feilen skjedde, dette gjør det lettere å lete i logger.
 • Rolle/bruker, hvilken rolle er i bruk, hva slags autorisasjon har den?
 • Lokasjon, på hvilket sykehus skjer feilen
 • Nettleser/system, nettleserversjon, op.sys
 • Dialog/område/skjemadel, hvilket område, skjerm, vindu
 • Forklaring av feil / faktisk resultat, hva får bruker som resultat (feilmelding, skjermbilde)
 • Hva har du gjort, steg for steg
 • Skjermbilde, alt-prntscrn (tar bare programvinduet) NB Fjern personidentifiserbar info
 • Ønsket oppførsel / forventet resultat, hva bruker normalt forventer skal skje
 • Reproduserbart? Har andre feilen, går det an å gjenskape feilen?

Dette står i adressefeltet til nettleseren når du er inne og registrerer på et skjema, f.eks. https://mrs.nhn.no/hjertesvikt/HeartFailure/Edit/(her står skjema-ID).