Gå til hovedinnhold

Kontakt

Kontaktinformasjon og besøksadresser for Norsk Helsenett og våre kontorer.

Kundehenvendelser

Anskaffelser
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktskjema

Arkiv
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av arkiv og arkivforvaltning til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktinfo

IKT
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til IKT brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktinfo

Andre
henvendelser

Henvendelser knyttet til Helsenettet eller de nasjonale e-helseløsningene, ...

Telefon: 24 20 00 00
E-post: kundesenter@nhn.no

Andre henvendelser

Postadresse

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon

Telefon: 24 20 00 00
E-post: post@nhn.no
Faks: 77 28 62 87

Organisasjonsnummer

NO 994 598 759 MVA

Fakturaadresse

Norsk Helsenett SF stiller krav til elektroniske faktura fra sine leverandører. Elektroniske fakturaadresse: 994598759

Norsk Helsenett har krav til innholdet i følgende dataelement:

  • Deres referanse "AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID":
    Dataelementet skal inneholde bestillers navn. Alle som bestiller skal oppgi brukernavn (korrekt stavet og består som regel av fornavn + første bokstav i etternavn).
  • Bestillingsnummer "OrderReference/ID":
    Dataelement skal inneholde bestillingsnummer dersom det er oppgitt.

Pressekontakter

Kontorer