Gå til hovedinnhold

Innføring av e-helsestandarder

I henhold til nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder har Norsk Helsenett ansvaret for å koordinere nasjonale innføringer innenfor elektronisk meldingsutveksling på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Innføringene krever samtidighet i Helse- og omsorgssektoren, og på disse sidene vil du finne viktig informasjon om pågående aktiviteter.

For informasjon om standardene se ehelse.no.

Viktige datoer

2019
01.01.2019

Ingen endringer i tjenestetyper for spesialist- og kommunehelsetjenesten frem til 31.12.2019.

20.05.2019

Frist for ferdigstillelse av nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog

17.06.2019

Nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog behandles i Produktstyre e-helsestandarder

31.12.2019

Frist for innføring av tjenestebasert adressering

2020
01.07.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Henvisning ny tilstand og Status på henvisning.

01.10.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Viderehenvisning.

31.12.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning.

31.12.2020

Frist for innføring av Henvisning 2.0 og Status på henvisning.