Gå til hovedinnhold

Hjemmekontor 2

Nå kan du jobbe sikkert i Helsenettet mens du sitter hjemme eller på hytta. Med vår hjemmekontorløsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller annet “papirarbeid” uten å måtte være fysisk på jobb.

Om tjenesten

Hjemmekontor fra Norsk Helsenett er en sikker forbindelse som sørger for at du kan koble deg til arbeidsplassens datamaskin hjemmefra. Forbindelsen til kontormaskinen er kryptert og i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (normen). Du identifiserer deg gjennom personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

Av sikkerhetshensyn loggfører vi alle forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen.

Løsningen støtter de fleste operativsystem. I høyre kolonne ligger oppdaterte lister over hvilke operativsystem som kan benyttes.

Du kan også skrive ut dokumenter på lokal skriver din med denne løsningen.

Forutsetninger

Hjemmekontorløsningen er tilgjengelig for virksomheter tilknyttet Helsenettet.

Du trenger et PKI-smartkort (sertifikat) med sikkerhetsnivå “høyt”, levert av Buypass, for å kunne identifisere deg. Kortet bestiller du gjennom din journalleverandør, leverandør av kommunikasjonsløsning for meldingsutveksling eller direkte fra Buypass. Du trenger også programvaren Buypass Access Entreprise for å kunne koble deg på vår hjemmekontorløsning.

Normen krever at virksomheten du vil ha tilgang til har aktivt og oppdatert antivirusprogram og brannmur.

Flere krav til bruk av hjemmekontor:

  • Løsningen skal kun åpne for trafikk mot dedikert utstyr.
  • Data skal ikke lagres lokalt.
  • Operativsystem og programvare skal holdes oppdatert.
  • Kun autoriserte brukere skal benytte datamaskinen.
  • Datamaskinen skal ikke benyttes til privat bruk.
  • Arbeidsstedet der brukeren er ansatte, eks. kommunen, legekontoret e.l, skal stå som eier av datamaskinen.
  • Datamaskinen skal være underlagt arbeidsstedets sikkerhetsforskrifter.
  • Datamaskinen må ha kortleser siden tjenesten benytter PKI-sertifikat for innlogging.
  • PKI-smartkortet er personlig og skal ikke deles med andre.

Målgruppe

Løsningen er beregnet på fastleger, kommuner, fysioterapeuter mfl. For å få tilgang til tjenesten, må du være ansatt i virksomheten du vil ha tilgang til.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 02017.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Før du kan ta i bruk hjemmekontor, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Bestilling gjøres av daglig leder eller den som er oppført hos Norsk Helsenett som administrativ kontakt for virksomheten.

Pris

Hjemmekontor er inkludert i medlemsavgiften for Helsenettet.

Hjemmekontor - ditt ansvar for sikkerheten

Brukers ansvar for sikkerheten ved bruk av Hjemmekontor er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet (Normen), og mer spesifikt i Faktaark 29 - Hjemmekontor. Merk at faktaarkene tilknyttet Normen er under jevnlig revidering.