Gå til hovedinnhold

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren.

Grunndata - utfasing av gamle grensesnitt
Grunndatas tjenester er blitt utviklet og publisert over tid. For enkelte grensesnitt er det innført nye versjoner som erstatter tidligere versjoner. Les mer om utfasingen av gamle grensesnitt.

Adresseregisteret

Adresseregisteret (AR) er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren.

Fastlegeregisteret

Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

Helsepersonellregisteret (HPR)

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes nasjonale register over autorisert helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer og fiskehelsebiologer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.

Legestillingsregisteret (LSR)

Legestillingsregisteret (LSR) er helsemyndighetenes register over ansatte leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Personregisteret (PREG)

Personregisteret (PREG) er helse- og omsorgssektorens kopi av det sentrale folkeregisteret.

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

RESH inneholder det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte helsetjenesten i Norge.

Leveranseplaner for Grunndata

Her finner du kommende og tidligere leveranser for Grunndata.