Gå til hovedinnhold

FAQ

Følg med på driftsmeldinger, ta kontakt med oss eller se spørsmål og svar under om du trenger hjelp. Vi er på vakt døgnet rundt, og svarer deg så raskt vi kan.

24 20 00 00

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året

Fodselsmeldingssystemet

Når det mangler fødselsnummer på en enkeltmelding er det vanligvis fordi opplysningene i fødselsmeldingen ikke gir grunnlag for automatisk behandling hos Folkeregisteret. Manuell saksbehandling tar normalt inntil 3 dager.

Tar det lenger tid uten at fødselsnummer er returnert, kan jordmor ta direkte kontakt med Folkeregisteret hos Skatteetaten. Bruk Skatteetatens kontakttelefon 800 80000, eventuelt e-post til personregisteret@skatteetaten.no. Oppfølging skjer i arbeidstiden 08-15.

Norsk Helsenett kan ikke formidle denne saksbehandlingen.

I noen få tilfeller vil fødselsnummer aldri bli returnert i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic. Dette kan for eksempel være tilfeller med mangelfulle opplysninger rundt flerfødsel. Slike saker blir manuelt behandlet hos Folkeregisteret, og fødselsnummer blir tildelt og formidlet utenom web-løsningen.

Ja, det går fint an å gjøre. Det kan også gjøres selv om barnet allerede har blitt tildelt fødselsnummer (feil sådan) fra Folkeregisteret.

Tilgang til web-versjonen av Fødselsmeldingssystemet administreres i regionen. Nødvendige egenskaper må være registrert på brukeren i lokal brukerkatalog. Personer som trenger tilgang må bestille dette hos regional brukerstøtte.

Fødselsmeldingsløsningen har ikke noe eksplisitt felt for å fylle inn Erkjennelse farskap. Løsningen har kun en maskinell behandling av dette på grunnlag av mors status i Personregisteret. Hvis mor er registrert gift, blir automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen registrert som barnets far. I alle andre tilfeller må far erklære farskap. Jordmor/sykehus er pliktig til å ta imot farskapserklæring på papir. Les mer hos Folkeregisteret om Farskap og foreldreansvar.

Folkeregisteret godtar kun registrerte personer med godkjent HPR-nummer (jordmor eller lege) som innsender av «melding om fødsel». Av den grunn kan ikke forløsende far eller ambulansepersonell stå ansvarlig for elektronisk innsending av meldingen.

I følgende tilfeller er det jordmor ved fødeavdelingen/fødestue som skal sende melding om fødsel fra sykehuset: (Jordmoren som dokumenterer fødselen i fødejournal, står også ansvarlig for å sende melding om fødsel.)

 • Pasient (mor) har vært ved sykehuset på ultralyd (registrert i fagsystemet)
 • Ambulansepersonell var tilstede ved fødsel
 • Pasienten og nyfødt kommer inn til fødeavdeling etter fødsel, til sutur, ammehjelp osv.

Hvis det er tvilstilfeller så sender foreldrene fødselsmelding selv på papir.

For å kunne registrere fødselsmeldinger i webløsningen må man ha en gyldig oppføring som jordmor eller lege i Helsepersonellregisteret (HPR). Oppføringer i Helsepersonellregisteret kan sjekkes av autorisert personell. HPR-nummeret må være oppført på brukeren i lokal brukerkatalog.

Selv om mor (og/eller far) har sperret/hemmelig adresse kan fødselen registreres digitalt som vanlig. Adresseopplysningen kommer fra Personregisteret (kopi av Folkeregisteret), og i tilfeller med sperret adresse er det ikke lagret noen faktiske adresseopplysninger som Fødselsmeldingssystemet har tilgang til. Det betyr at ved et tilfelle med sperret adresse, så vil konfidensialiteten bli ivaretatt gjennom hele meldingskjeden. Ved mottak hos Folkeregisteret har de egne rutiner for håndtering av slike meldinger.

Grunndata

Alle enheter er selv ansvarlige for at sine opplysninger er korrekte. Dette gjøres gjennom egen brukerkonto som tildeles av Norsk Helsenett.

​Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adressere​gisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson pr. brev eller i e-post.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.​

Et felles nasjonalt register sikrer presis adressering. Behovet for lokal forvaltning og lokale kopier med individuelle ulikheter forsvinner.

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no

Årsaken til meldinga er at det er knyttet tjenester til enhenten, siden tjenester bare skal ligge på løvnodene gir dette feil.

Problemet løses ved å deaktivere feilregistrerte tjenester på enheter som ikke er løvnode.

HelseID

Bruk av HelseID for tjenestekonsumenter inngår for tiden i medlemsavgiften i Helsenettet. Det betyr at virksomheter må være medlem av Helsenettet eller være godkjent tredjepart i Helsenettet for å bruke HelseID. Mer om kostnaden for medlemskap i Helsenettet finner du her: https://nhn.no/helsenettet/prisoversikt/

Det vil imidlertid kunne påløpe indirekte kostnader for den enkelte tjenestekonsumenter når de tar i bruk HelseID. Typisk er kostnader forbundet med å tilgjengeliggjøre egnet eID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå til eget helsepersonell, eventuelle tekniske integrasjoner som må gjøres (typisk via eksterne systemleverandører), samt eventuelle faste eller variable kostnader fra identitetstilbyderne som benyttes.

Dersom ID-porten (via HelseID) brukes i autentiseringsprosessen vil det kunne tilkomme et transaksjonsgebyr fra ID-porten dersom virksomhetens bruk (tilknyttet org.nr.) overstiger 200 000 transaksjoner i året. Mer om kostnader ved bruk av ID-porten på https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/id-porten

Hjemmekontor

Nei, det er ikke støtte for Linux.

Ja, det er støtte for å benytte Mac. For å kunne signere fra Mac, må RDP-programmet Royal TSX benyttes. Det er også mulig å benytte hjemmekontor basert på Windows gjennom å installere dette i BootCamp eller gjennom virtualisering.

For hjelp med pin-koder må du ta kontakt med Buypass på telefon 61 13 59 20 eller via www.buypass.no.

Join

Ja, du kan bruke join til pasientkonsultasjoner. Husk dette:

 • Du må ha et virtuelt møterom som både du og pasienten ringer inn til
 • Du må låse rommet slik at andre ikke kommer inn i samtalen. Dersom en annen pasient ringer inn før tiden, avslår du anropet
 • Du må bruke PIN-kode når du møter pasienter i virtuelle møterom. Da er du den eneste som kan låse rommet og slippe andre inn

Medisinske kvalitetsregistre

Det er flere ting du kan sjekke selv:

MRS-portalen https://mrs.nhn.no er anbefalt startside. Den inneholder korrekte linker til alle MRS-registre. (Helseregister.no brukes bare for å opprette bruker, endre bruker eller passord og søke om tilgang.)

Dette må du gjøre på selvbetjeningsportalen helseregister.no. Der kan du opprette bruker og deretter søke om tilgang til aktuelt register.

For nasjonale eReg-registre: Ta kontakt med fagansvarlig for registeret.

 • Hvilket register
 • Kort beskrivelse av hva som er feil
 • Alvorlighetsgrad (Kritisk (systemstopp, datatap), Alvorlig, Mindre alvorlig)
 • Tidspunkt feilen skjedde, dette gjør det lettere å lete i logger.
 • Rolle/bruker, hvilken rolle er i bruk, hva slags autorisasjon har den?
 • Lokasjon, på hvilket sykehus skjer feilen
 • Nettleser/system, nettleserversjon, op.sys
 • Dialog/område/skjemadel, hvilket område, skjerm, vindu
 • Forklaring av feil / faktisk resultat, hva får bruker som resultat (feilmelding, skjermbilde)
 • Hva har du gjort, steg for steg
 • Skjermbilde, alt-prntscrn (tar bare programvinduet) NB Fjern personidentifiserbar info
 • Ønsket oppførsel / forventet resultat, hva bruker normalt forventer skal skje
 • Reproduserbart? Har andre feilen, går det an å gjenskape feilen?

Bruk selvbetjeningsportalen helseregister.no, enten webskjema, e-post eller telefon som er oppgitt på nettsida. Denne nettsida kan også brukes for å dobbeltsjekke om du benytter riktig brukernavn og passord ved MRS-pålogging. Det er samme pålogging til helseregister.no og til MRS-registre.

Dette står i adressefeltet til nettleseren når du er inne og registrerer på et skjema, f.eks. https://mrs.nhn.no/hjertesvikt/HeartFailure/Edit/(her står skjema-ID).

Testing

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adressere​gisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson pr. brev eller i e-post.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.​

Tjenestebasert adressering

Tjenesten kan benyttes inntil videre der den er registrert, men vi anbefaler at prosessen med å endre utgått tjenestetype til ny tjenestetype startes. (oversikt over hva som skal benyttes i stedet ligger i lenkene under problemstilling (Koder forsvunnet).

Ja, disse skal og kan benyttes.

Vi oppfordrer også til at dere samtidig rydder opp i tjenester som evt er merket med "utgått".

Videoinnbygger

 • Det er viktig at du har riktig nettleser og tilgang til den i god tid før din konsultasjon
 • Sørg for at smarttelefonen, nettbrettet eller PC du bruker er koblet til strøm (ev. at batteriet er fulladet)
 • Sitt gjerne i et lukket rom eller et egnet område slik at ikke uvedkommende hører samtalen
 • God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet
 • For best mulig lyd, bruk hodetelefoner
 • Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen klar i tilfelle du trenger dette under møtet.

Her finenr du brukerveiledning for join.nhn.no.

For å delta i en videokonsultasjon, må du ha en smarttelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon. Utstyret må være koblet til internett. Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G).

Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (Internet Explorer virker ikke).

Alle som deltar i konsultasjonen, må følge helsepersonelloven og regler om taushetsplikt.

Selve videosamtalen er sikker (kryptert) og blir ikke lagret, slik at opplysninger om deg ikke skal komme på avveie.

Videoutstyr

Du kan lese mer om tilknytning av videokonferanseutstyr i bestillingsskjemaet (LENKE). Pris for tilknytning av videokonferanseutstyr til Helsenettet er 1020,- per mnd.

Norsk Helsenett har en rammeavtale med Atea for kjøp av videokonferanse- og AV-utstyr. Avtalen kan brukes av medlemmer i Helsenettet. For å få info om tilgjengelige løsninger og muligheter kontakt Atea på e-post video.nhn@atea.no, så vil nærmeste Atea-kontor i nærheten av deg ta kontakt.