Gå til hovedinnhold

En fødsel tilbake i tid er ikke oppdatert med fødselsnummer i web-løsningen, men barnet har fått tildelt fødselsnummer. Hvorfor vises det ikke i web-løsningen?

I noen få tilfeller vil fødselsnummer aldri bli returnert i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic. Dette kan for eksempel være tilfeller med mangelfulle opplysninger rundt flerfødsel. Slike saker blir manuelt behandlet hos Folkeregisteret, og fødselsnummer blir tildelt og formidlet utenom web-løsningen.