Gå til hovedinnhold

E-resept

Informasjon om e-resept, ei elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon.

For deg som innbygger
Ser du etter dine e-resepter? På helsenorge.no kan du logge inn og se dine resepter for deg som innbygger.