Gå til hovedinnhold

Adresseregisteret - Hvem registrerer nye virksomheter i adresseregisteret?

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.​